Jongevolwassene

Behandelaar

Wie ben ik

Mijn naam is Mirjam Lakeman. Mijn passie ligt in het werken met kinderen, jongvolwassenen en de belangrijke mensen om hen heen. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik vele jaren met plezier werkzaam binnen de jeugd GGZ. Ik heb 10 jaar met veel enthousiasme en bevlogenheid praktijk KinderPsychologen Heerhugowaard en JongvolwassenPsychologen Heerhugowaard met 2 collega therapeuten bemand.

In 2020 ben ik gestart met EduPsy om op zelfde wijze mijn werkzaamheden voort te zetten. Ik ben mij blijven scholen. Ik ben opgeleid tot Klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR therapeut en cognitief gedragstherapeut met als specialisme kind en jeugd. Ik ben bezig met opleiding tot schematherapeut. Daarnaast ben ik supervisor van de VGCt vereniging.

“In mijn behandelingen probeer ik met open blik met mijn oprechtheid, enthousiasme en betrokkenheid een goede werkrelatie op te bouwen. Met een nieuwsgierige en accepterende houding stel ik vragen, om zo de ander te leren kennen en goed te kunnen begrijpen hoe het komt dat iemand op dit moment in zijn leven extra ondersteuning nodig heeft. Ik heb oog voor het gezin waarin iemand opgegroeid is, evenals het gezin waarin iemand nu leeft.

Ik neem graag de ander mee in die zoektocht, zodat hij/zij ook zichzelf en de klachten (beter) leert begrijpen. Samen kijken we naar wat er niet goed gaat, waar de krachten van iemand liggen en welke dingen in het leven vooral mogen blijven zoals ze nu zijn.

Ik ga er vanuit dat mensen zelf de wijsheid bij zich dragen over hoe ze weer in hun kracht komen te staan, maar dat ze door omstandigheden daar even niet meer bijkomen. Om dan vanuit de acceptatie van hoe men is, niet veroordelend, te werken aan verandering, vanuit de kracht van henzelf. Hoewel therapie emotioneel kan zijn is het wat mij betreft ook een plek waar humor op zijn plaats is”

BIG-KP psycholoog: 79060689025

BIG psychotherapeut: 99060689016

Jongvolwassene

Verwachtingen

Je kunt van mij verwachten:

 • Dat je welkom bent bij mij om hulp te krijgen, op de manier en in het tempo dat bij je past. Ik zet mijn kennis, inzicht en ervaring daarvoor in en samen zoeken wij een weg om jouw leven richting te geven.
 • Ik wil je ontmoeten om iets voor jou te betekenen. Ik bouw een band met je op en werk samen met jou aan jouw vragen. Binnen het contact waarin jij je gezien en geaccepteerd kunt gaan voelen kun jij je verder gaan ontwikkelen/ groeien.
 • Ik ben nieuwsgierig naar wat er in je omgaat en zonder oordeel kijk ik naar je, observeer ik en probeer ik te begrijpen. Zo komt er inzicht en verandering op gang.
 • Je veilig voelen is de basis. Ik help je om jezelf te begrijpen en te accepteren. Je kunt je langzamerhand vrijer gaan voelen en zelf keuzes gaan maken. Er ontstaat ruimte voor verandering en ontspanning.
 • Ik geloof in je eigen veerkracht. Van jongs af aan heb je eigenheid, dat wat je anders maakt dan anderen. Ik begeleid jou om vanuit veerkracht je eigenheid te leren kennen en te laten zien. Zo ontdek je kanten van jezelf die je niet (meer) kende.
Jongvolwassene

Veel voorkomende klachten

Ik behandel binnen EduPsy uiteenlopende klachten. Ben je tussen de 18 en 26 jaar en herken je iets van jezelf in onderstaande opmerkingen van deze jongvolwassenen? Dan kan ik je helpen. Of heb je last van andere gevoelens en gedachten? Neem contact op met mij om de situatie voor te leggen.

Als jongvolwassene

 • “Ik ben bang om te falen, ik kan mij niet meer concentreren omdat ik bang ben om fouten te maken en ik pieker heel erg veel”
 • “Ik woon nu 3 maanden alleen, ik voel mij eenzaam en wil liever geen hulp meer aan mijn ouders vragen.”
 • “Er wordt zoveel van mij verwacht en ik heb het idee dat ik dit niet kan waarmaken, ik heb allerlei rituelen en word onrustig als ik deze niet uitvoer.”
 • “Mijn gekozen richting van beroepsonderwijs sluit helemaal niet aan bij mijn verwachtingen, ik weet nu niet wat ik moet doen en verstop me in bed.”
 • “Mijn moeder wil dat ik geen contact heb met mijn vader, maar ik maak me zorgen om hem.”
 • “Ik twijfel over mijn relatie, mijn vrienden heb ik lang niet gezien en ik ben bang dat ze niet meer op mij zitten te wachten.”
 • “Ik blijf maar denken aan die nare gebeurtenis, ik ga steeds minder naar buiten en wordt achterdochtig”.
 • “Ik ben bang dat ik meer op vrouwen val dan op mannen; ik durf het niet aan mijn vriend te vertellen.”
 • “In mijn relatie ben ik bang, mijn vriend is heel jaloers van aard en heeft mij nu al een paar keer geslagen terwijl hij dronken was.”
 • “Ik heb vaak ruzie, heb ook al gevochten en nu ben ik bang dat ik de controle over mezelf aan het verliezen ben.”
 • “Ik kom vaak te laat op mijn werk omdat ik de hele nacht heb zitten gamen en een joint heb gerookt, ik wil wel anders maar het lukt mij niet.”

Als verwijzer

 • “Deze jongere heeft veel gedaan met mijn tips over de slaap en angstproblemen, maar het leidt niet tot verminderingen van de klachten.”
 • “Deze jongere is al 2 keer op consult geweest na het overlijden van haar moeder, maar ze blijft somber.”
 • “Er is niets uit de onderzoeken gekomen, maar de klachten blijven en lijken gekoppeld aan haar negatieve zelfbeeld en angst om afgewezen te worden op haar werk.”
 • “Dokter, ik woon nu 3 maanden alleen, ik voel mij eenzaam en wil liever geen hulp meer aan mijn ouders vragen.”
 • “Dokter, er wordt zoveel van mij verwacht en ik heb het idee dat ik dit niet kan waarmaken, ik heb allerlei rituelen en wordt onrustig als ik deze niet uitvoer.”
 • “Dokter, mijn gekozen richting van beroepsonderwijs sluit niet aan bij mijn verwachtingen, ik weet nu niet wat ik moet doen en verstop me in bed.”
 • “Dokter, mijn moeder wil dat ik geen contact heb met mijn vader, maar ik maak me zorgen om hem.”
 • “Dokter, ik twijfel over mijn relatie, mijn vrienden heb ik lang niet gezien en ik ben bang dat ze geen zin meer in mij hebben.”
 • “Dokter ik blijf maar denken aan die nare gebeurtenis, ik slaap slecht en ik kom amper nog buiten”.
 • “Dokter, ik ben bang dat ik meer op vrouwen val dan op mannen: ik durf het niet aan mijn vriend te vertellen.”
 • “Dokter, in mijn relatie ben ik bang, mijn vriend is heel jaloers van aard en heeft mij nu al een paar keer geslagen terwijl hij dronken was.”
 • “Deze jongeman heeft vaak ruzie, heeft ook al gevochten en hij heeft het gevoel de controle over zichzelf te verliezen.”
 • “Dokter, ik kom vaak te laat op mijn werk omdat ik de hele nacht heb zitten gamen en een joint heb gerookt, ik wil wel anders maar het lukt mij niet.
 • Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kan ik u niet goed genoeg helpen. Ik verwijs u dan door in overleg met uw huisarts naar een andere praktijk of instelling.
 • Persoonlijkheidsstoornissen, alcohol- of drugsafhankelijkheid, psychotische stoornis en ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid.

Ik bied behandeling in de Nederlandse en Engelse taal. Ik vind het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Spreekt u een geen van deze talen, dan kan ik helaas niet behandelen.

Jongvolwassene

Werkwijze

Aanmelding
Met een verwijsbrief van de huisarts kunt u telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Als ik in het telefonische overleg met u tot een aanmelding bij mij kan komen, vraag ik u het aanmeldformulier in te vullen. Daarna zal afhankelijk van de wachttijd een eerste afspraak gepland worden.

Intakegesprek
Na aanmelding wordt U uitgenodigd voor een intakegesprek. Gedurende het intakegesprek ga ik dieper in op uw situatie en uw klachten.  Aan u wordt gevraagd een of meerdere korte vragenlijsten in te vullen om de klachten en problemen te verduidelijken. Tevens geldt het intakegesprek als kennismaking. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van uw klachten, maar ook van uw krachten en mogelijkheden. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Als er nog informatie ontbreekt dan bespreek ik het vervolg met u. Dat kan bijvoorbeeld zijn het afnemen van vragenlijsten, of betrekken met uw goedkeuring van een familielid of partner.

Ik geef u informatie over de behandeling die passend en effectief is bij deze problematiek. Wanneer ik inschat dat een behandeling in mijn praktijk de klachten en problemen kan doen verminderen, stellen we een plan op en kan de behandeling van start gaan.

Zorgvraagtypering
Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

Ik doe de zorgvraagtypering na de intakeprocedure. Hiervoor wordt een vragenlijst genaamd HoNOS+ gebruikt. Deze vragenlijst wordt door mijzelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaal ik welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Behandelovereenkomst
Na de intakefase stel ik een behandelovereenkomst op die wij samen bespreken. Deze behandelovereenkomst is terug te vinden in het elektronische cliënten dossier.

Hierin kunt u het volgende lezen:

 • Een beschrijving van de problemen van u in samenhang met de symptomen.
 • Een behandelvoorstel waarin de doelen en de duur van de behandeling beschreven staan.

Als we het met elkaar eens zijn over de inhoud wordt de behandelovereenkomst in elektronisch patiëntendossier getekend. De behandelovereenkomst komt tussentijds of  tijdens de eindevaluatie van de behandeling weer in beeld. We kunnen dan samen bekijken in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en of bijgesteld moeten worden.

De focus ligt op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit een remmende invloed heeft op veranderingen in het hier en nu. De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdragen aan een positief resultaat. Dikwijls krijgt u opdrachten en oefeningen mee om thuis uit te voeren.

De duur van de behandeling kan verschillend zijn. Ik streef naar zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

In een aantal situaties kan het zinvol zijn belangrijke anderen bij de behandeling te betrekken. Contacten met school en of werk vinden alleen plaats als u daar akkoord mee bent.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naastenkracht.nl . Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Terugvalpreventie en online modules van Therapieland blijven voor u beschikbaar, ook na afronding van de behandeling.

Tijdens de afronding vult u opnieuw vragenlijsten in, hiermee krijgen we een gestructureerd en kwantitatief inzicht in de het verloop van uw klachten van begin tot einde van de behandeling. Als laatste vult u een vragenlijst in waarin u uw mening kan geven over uw behandeling en uw behandelaar.

Contact met de huisarts
De huisarts heeft u naar mij verwezen en ik ben van mening dat de huisarts gebaat is bij een heldere en open communicatie. Bij afsluiting van de behandeling stel ik een kort afsluitend verslag op voor uw huisarts. Dit verslag wordt via beveiligde mail met uw goedkeuring gestuurd naar de huisarts.

Mijn behandelmogelijkheden
Individuele therapie (cognitieve gedragstherapie en schema therapie)

 • EMDR; traumabehandeling
 • EHealth (therapieland)
 • Gezinsbehandeling

Behandeleffecten
Door middel van ROM meet ik het effect van de behandeling. Met de resultaten kan ik de kwaliteit van de behandelingen verbeteren. Uw ervaring als client staat hierin centraal. Met behulp van vragenlijsten die door u worden ingevuld, onderzoek ik of uw psychische klachten gedurende de behandeling afnemen. Ook wat de invloed is op uw dagelijkse functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten wordt ROM genoemd, wat staat voor Routine Outcome Monitoring. Ook zal opnieuw de HoNOS+ ingevuld worden. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Jongvolwassene

Behandelmethodieken

Behandelmethodieken
In mijn praktijk werk ik met  cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, speltherapie, schemagerichte cognitieve gedragstherapie en gezinsbehandeling. Ik maak gebruik van  E-health. Hierbij kan een deel van de behandeling plaatsvinden via het internet, door modules over specifieke klachten te gebruiken. Dit wordt gebruikt ter ondersteuning van de reguliere behandeling. In enkele situaties is gebruik van VR bril mogelijk.

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen.

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen- ongemerkt- al in zich hebben. De behandelaar biedt de context aan waarbinnen de cliënt zijn of haar oplossingen vindt en begeleidt de cliënt richting de gewenste situatie.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Schemagerichte cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je verleden op je patronen en dagelijkse leven worden onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

In gezinsbehandeling gaan ik er van uit dat gedrag van de één altijd invloed heeft op de ander in een gezin. De behandeling richt zich zowel op de problemen of veranderingswensen die het gezin heeft, als op de relatie en reactiepatronen binnen een gezin. De gezinsgesprekken helpen het gezin om problemen op te lossen en om veranderingen blijvend te behouden. In gezinsgesprekken zet ik ieders kwaliteiten in en houden rekening met de kwetsbaarheden van gezinsleden.

Ik ben behandelaar van de jeugdige en ouders en zetten de hulp in voor hen. Leerkrachten worden begeleid door hun eigen zorgteam, ik ben geen adviseur en of begeleider voor leerkrachten. Wel kan ik helpen om leerkrachten uitleg te geven over de problematiek en over een helpende aanpak op school/stage en of werk. Contacten met school/werk/stage vinden plaats als u en of de jongere daar toestemming voor geeft. Ik kan bij overlegmomenten op school/werk/stage aanwezig zijn als dit ondersteunend is voor de ontwikkeling van de jeugdige.

Binnen EduPsy werken wij met eHealth, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die wordt gevolgd. Hiervoor gebruik ik het EHealth platform Therapieland.  Samen met de behandelaar kies je een online behandelprogramma. Er wordt uitleg gegeven over de klachten die je ervaart. Daarnaast kun je opdrachten maken en informatieve of leuke filmpjes bekijken. Tussendoor kun je online contact houden met je behandelaar over jouw vooruitgang.

Hoe kan eHealth je helpen?
Je kunt alle informatie te allen tijde teruglezen, ook na afsluiting van de behandeling. Je gaat in je eigen omgeving, tijd en tempo aan de slag en zo ben je in staat om de regie te nemen over je eigen herstel. Hierdoor kunnen je klachten sneller verminderen en leg je een stevige basis om zelf met moeilijkheden om te kunnen gaan, ook in de toekomst. Het is goed voor je zelfvertrouwen als je weet dat je zelf stappen hebt ondernomen om beter in je vel te zitten.

Hoe werkt het?
Je ontvangt een uitnodiging  voor de gekozen online module op je mailadres. Als je deze uitnodiging accepteert en een account aanmaakt is de behandelaar aan jouw account gekoppeld en kun je aan de slag. De behandelaar kan meekijken met jouw behandeling. Als je inhoudelijke vragen hebt over informatie, je klachten, het doorlopen van het programma kun je bij de behandelaar terecht. Als je ergens tegen aan loopt in het platform, kun je te allen tijde de helpdesk van Therapieland bereiken door middel van de Feedback knop links op de website of via 020-7712848.

www.therapieland.nl

Jongvolwassene

Belangrijke informatie

Elke psychotherapeut heeft regels waar zij zich in de uitvoering van haar beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Mocht u een klachten hebben over uw behandeling of therapeut, dan hoop ik natuurlijk dat u allereerst naar mij toe zult komen om deze te bespreken en tot een oplossing te komen. Als we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten waarbij ik aangesloten ben.

Edupsy is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Informatie over de regeling voor volwassenen en kinderen/jongeren vanaf 18 jaar kunt u hier vinden. Informatie over de regeling voor kinderen/jongeren die de zorg vergoed krijgen vanuit de gemeente kunt u hier vinden

Kwaliteit
Kwaliteitsstatuut
Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Met onderstaande link krijgt u inzage in mijn kwaliteitsstatuut.

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Een belangrijke doelstelling van de LVVP is de kwaliteitsbevordering van vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen. U kunt hier de kwaliteitscriteria downloaden (LINK) (site van noordkop)

LVVP visitatie
Mirjam Lakeman heeft een kwaliteitsvisitatie van het LVVP (landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) succesvol doorlopen.

BIG certificering
Mirjam Lakeman is ingeschreven voor 2 BIG registraties in het BIG- register. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan kan zich laten inschrijven.

Dossier
Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. U mag te allen tijde uw dossier inzien en een kopie vragen. U heeft recht het dossier of delen hiervan te vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot 20 jaar nadat de behandeling te afgerond. Binnen de praktijk geldt geheimhouding van uw gegevens. Uw behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Privacy
Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Ik doe er alles aan om te voldoen aan de Europese regels voor privacy die vanaf 25 mei 2018 gelden. In de privacy statement informeer ik u graag over waarom EduPsy welke persoonsgegevens van u verwerkt, hoe ik omga met uw privacy en hoe u een beroep kan doen op uw rechten.

Naast de algemene privacywet gelden ook specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Hierin staat beschreven:

 • uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
 • uw recht op informatie
 • uw recht op inzage in uw dossier
 • uw recht op geheimhouding van uw gegevens
 • uw recht om een klacht in te dienen

Wilt u eventuele veranderingen aangaande persoonsgegevens aan mij doorgeven?

LVVP
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde psychologen, onderhoudt een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem en biedt een klachten en geschillenregeling conform de vereisten vanuit de Wkkgz.

Naar website

VGCT
De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de wetenschappelijke en beroepsvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt telt ruim 3200 leden. De vereniging zet zich in voor hoge kwaliteit van het vak en van haar leden door opleiding, bij- en nascholing, belangenbehartiging en dienstverlening.

Naar website

EMDR
EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken

Naar website

Thuisarts
Thuisarts is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.
Hierop zijn de clientversies van alle zorgstandaarden GGZ Nederland te vinden.

Naar website

Psychische Gezondheid
Een website van het Nationaal Fonds Geestelijke Gezondheid. Op de psychowijzer kunt u informatie vinden over verschillende psychische problemen en verwijzingen naar instanties en literatuur. Het gaat om clientgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de GBGGZ landelijk.

Naar website

Kiesbeter
Op www.kiesbeter.nl vindt u een overzicht van zorgpolissen en kunt u deze vergelijken naar prijs en kwaliteit.

Naar website

Zorgkaart Nederland
Op www.zorgkaartnederland.nl/ggz zijn adresgegevens van zorginstellingen te vinden en kunt u waarderingen van anderen lezen en uw mening achterlaten.

Naar website

Balansdigitaal
Een oudervereniging die zich inzet voor de belangen van kinderen, jongeren en ouders.

Naar website

StudieSucces
StudieSucces is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die op een bepaald moment in hun schoolcarrière moeite hebben met het leren en / of maken van het schoolwerk. StudieSucces wijst de weg naar betere cijfers. Bij StudieSucces kunnen leerlingen rekenen op coaching en ondersteuning van vakmensen. Zij hebben als doel om leerlingen op een positieve en gestructureerde wijze te leiden naar het behalen van betere resultaten en het verbeteren van de studievaardigheden.

Naar website

Athena
Heeft uw kind problemen met lezen, spelling of is er sprake van een ander leerprobleem? Dan kan Athena u verder helpen!

Naar website

De Koepel
In de Regio Alkmaar hebben de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen/psychotherapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater zich verenigd in een samenwerkingsverband: De Koepel. Op deze site vindt u actuele algemene informatie met betrekking tot het werk en kunt u desgewenst specifieke informatie over de hulpverleners vinden via de linken naar de websites van de verschillende praktijken.

Naar website