Wachttijd

Kind of jongere

Wachttijd

EduPsy hanteert momenteel een wachttijd voor het maken van een intakeafspraak en directe voorzetting van een behandeltraject.

De actuele wachttijd per 1 september 2023 is ca. 12 weken

In geval van crisissituaties en buiten kantoortijden kunt u het beste direct contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost. Crisisdienst voor Jeugd NHN is bereikbaar 24 uur per dag op telefoonnummer: 0887778887.

Wanneer er sprake is van afwezigheid van uw behandelend therapeut (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) zal in overleg met u bekeken worden wat als passend ingezet kan worden.