Wachttijd

Jongvolwassene

Wachttijd

EduPsy hanteert momenteel een wachttijd voor het maken van een intakeafspraak en directe voorzetting van een behandeltraject.

De actuele wachttijd per 1 maart 2024 is ca. 14 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw verzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen).

In geval van crisissituaties en buiten kantoortijden kunt u het beste direct contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost. Crisisdienst voor Jeugd NHN (tot 18 jaar) is bereikbaar 24 uur per dag op telefoonnummer: 0887778887.

Wanneer er sprake is van afwezigheid van uw behandelend therapeut (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) zal in overleg met u bekeken worden wat als passend ingezet kan worden.