Tarieven

Jongvolwassene

Tarieven

Sinds 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd en is de bekostiging gewijzigd voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het model geeft cliënten sneller en transparanter inzicht in de gefactureerde kosten. Welke gevolgen het nieuwe model verder heeft leest u hieronder.

 • U kunt op het overzicht van de zorgverzekeraar (of op de rekening van de behandelaar bij ongecontracteerde zorg) duidelijk zien door wie u behandeld bent en hoe lang de afspraak duurde.
 • U krijgt de rekening sneller, er wordt elke maand gefactureerd. Zo weet u welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.
 • De rekening is opgebouwd uit geleverde ‘zorgprestaties’, we gebruiken momenteel vier verschillende prestaties die terug kunnen komen op uw rekening:
  1. Consult diagnostiek: De behandelaar onderzoekt samen met u welke problematiek er speelt. Onder deze zorgprestatie valt bijvoorbeeld het intakegesprek en psychologisch onderzoek.
  2. Consult behandeling: Onder deze zorgprestatie vallen alle afspraken die het doel hebben om klachten/problemen te verbeteren/leren hanteren.
  3. Intercollegiaal overleg: Dit afspraaktype wordt geregistreerd indien uw behandelaar, in het kader van uw behandeling, overleg heeft met een externe collega.
  4. Reistijd: Dit wordt geregistreerd indien de behandelaar naar u toe moet komen.
 • Het tarief van de zorgprestaties is afhankelijk van de duur van het consult en het beroep van de behandelaar. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit.
 • Eigen risico: Landelijk is bepaald dat ieder kalenderjaar het eigen risico door de zorgverzekeraar gefactureerd wordt, dit is niet meer afhankelijk van de startdatum van de behandeling. Indien uw behandeling bijvoorbeeld start in juni 2023 en af wordt gerond in maart 2024, dan zal uw zorgverzekeraar voor beide kalenderjaren het eigen risico in rekening brengen.

Gecontracteerde zorg

EduPsy heeft in 2023 contracten afgesloten met verzekeraars incl. labels: Achmea, ASR, CZ, DSW, Eno, Menzis, ONVZ en VGZ (waaronder Univé). De rekeningen worden rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend.

Gecontracteerde zorg wordt volledig betaald door de zorgverzekering, ongeacht het type polis. Je krijgt vanuit de zorgverzekeraar wel een factuur voor het wettelijke verplichte eigen risico, dit is voor 2023 vastgesteld op 385 euro. Het vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien je daartoe besloten hebt met de verzekeraar. Bekijk bij wie jouw zorgverzekeraar hoort.

Omzetplafond

De meeste verzekeraars hanteren een omzetplafond, waardoor de zorg in de loop van het kalenderjaar mogelijk niet meer opgestart kan worden. Ik informeer u hierover via mijn website.

Verhindering
Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet een werkdag (tenminste 24 uur) voor de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van 45 euro van de therapeut. Het is dus in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed voor de zorgverzekeraar