Tarieven

Jongvolwassene

Tarieven

Vanaf 18 jaar valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. De behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekering wanneer u 18 jaar bent of ouder.

Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

Tarieven 2021

  • Product BGGZ: Basis Kort (BK), Lichte DSM stoornissen, Maximaal 294 minuten, NZa Tarief: €522,13,  ongeveer 2 tot 5 gesprekken
  • Product BGGZ: Basis Middel (BM), Matige DSM stoornissen, Maximaal 495 minuten, €885,01, ongeveer 5 tot 8 gesprekken
  • Product BGGZ: Basis Intensief (BI), Ernstige DSM stoornissen, Maximaal 750 minuten, €1434,96, ongeveer 8 tot 13 gesprekken
  • Transitie, Maximaal 120 minuten, €228,04,  ongeveer 1 tot 2 gesprekken
  • Onverzekerd tarief volgens NZA €114,41 per uur
  • E-mail en of telefonisch overleg langer dan 15 minuten €60,00
  • Verslag t.b.v. externen €89,65
  • Niet nagekomen afspraak €45,00

Verhindering
Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet een werkdag (tenminste 24 uur) voor de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut. Het is dus in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed voor de zorgverzekeraar