Kind of Jongere

Behandelaar

Wie ben ik

Mijn naam is Mirjam Lakeman. Mijn passie ligt in het werken met kinderen, jongvolwassenen en de belangrijke mensen om hen heen. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik vele jaren met plezier werkzaam binnen de jeugd GGZ. Ik heb 10 jaar met veel enthousiasme en bevlogenheid praktijk KinderPsychologen Heerhugowaard en JongvolwassenPsychologen Heerhugowaard met 2 collega therapeuten bemand.

In 2020 ben ik gestart met EduPsy om op zelfde wijze mijn werkzaamheden voort te zetten. Ik ben mij blijven scholen. Ik ben opgeleid tot Klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR therapeut en cognitief gedragstherapeut met als specialisme kind en jeugd. Ik ben bezig met opleiding tot schematherapeut. Daarnaast ben ik supervisor van de VGCt vereniging.

“In mijn behandelingen probeer ik met open blik met mijn oprechtheid, enthousiasme en betrokkenheid een goede werkrelatie op te bouwen. Met een nieuwsgierige en accepterende houding stel ik vragen, om zo de ander te leren kennen en goed te kunnen begrijpen hoe het komt dat iemand op dit moment in zijn leven extra ondersteuning nodig heeft. Ik heb oog voor het gezin waarin iemand opgegroeid is, evenals het gezin waarin iemand nu leeft.

Ik neem graag de ander mee in die zoektocht, zodat hij/zij ook zichzelf en de klachten (beter) leert begrijpen. Samen kijken we naar wat er niet goed gaat, waar de krachten van iemand liggen en welke dingen in het leven vooral mogen blijven zoals ze nu zijn.

Ik ga er vanuit dat mensen zelf de wijsheid bij zich dragen over hoe ze weer in hun kracht komen te staan, maar dat ze door omstandigheden daar even niet meer bijkomen. Om dan vanuit de acceptatie van hoe men is, niet veroordelend, te werken aan verandering, vanuit de kracht van henzelf. Hoewel therapie emotioneel kan zijn is het wat mij betreft ook een plek waar humor op zijn plaats is”

BIG-KP psycholoog: 79060689025

BIG psychotherapeut: 99060689016

Kind of jongere

Verwachtingen

Je mag verwachten van mij:

 • Dat je kunt praten met mij over wat er niet goed gaat
 • Dat ik goed naar je luister en dat ik niets gek vind
 • Dat ik de emoties ‘boos, bang, blij en bedroefd allen spreektijd geef’
 • Dat we het meeste samen doen, zo nodig/mogelijk je ouder(s)/verzorger(s) betrekken, maar er ook dingen zijn die je alleen zult doen
 • Dat we samen op ontdekkingsreis gaan om te ontdekken wat er aan de hand is en wat we kunnen doen om het te verbeteren
 • Dat jij als je bij mij bent, het allerbelangrijkst bent
 • Dat je weinig moet en dat veel mag
 • Dat als ik vind dat iets niet kan ik je dat zal aangeven op een prettige wijze
 • Dat je ook gaat lachen
Kind of jongere

Veel voorkomende klachten

Kinderen kunnen last hebben van klachten die hen kunnen belemmeren in hun ontwikkeling. Het kan gaan om angsten, gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid of neerslachtigheid die ervoor zorgen dat ze niet zo gelukkig, onbezorgd en vrij door het leven gaan als je zou wensen. Herkent u uw kind in onderstaande? U bent welkom bij EduPsy om samen te onderzoeken wat een passend traject is.

Als kind

 • “Soms pesten ze mij en dan ben ik vergeten wat mijn moeder zei hoe ik dat het beste kan aanpakken”
 • “Door mijn dyslexie maak ik veel fouten zeggen mijn ouders, maar ik denk dat ik gewoon minder slim ben dan de rest van de klas”
 • “In bed denk ik veel na, ik voel me dan erg bang en alleen, het liefste ga ik gelijk met mijn ouders naar bed“
 • “Ik ben altijd boos”
 • “Ik ben zo ongelukkig en ik voel mij zo alleen”
 • “Ik heb nergens plezier in, alles kost mij zoveel moeite”
 • “Sinds mijn moeder is overleden is mijn vader heel verdrietig, ik durf niet te zeggen dat ik ook verdrietig ben, want dan wordt het alleen maar erger voor mijn vader“

Als jongere

 • “Ze vragen zoveel van mij, maar het lukt mij niet meer”
 • “Het lukt mij niet om mijn ouders duidelijk te maken hoe ik erover denk, we krijgen er altijd ruzie over”
 • “Als ik met klasgenoten samen ben denk ik dat anderen mooier, beter en slimmer zijn”
 • “Ik heb nog geen idee wat ik na mijn eindexamen wil gaan doen”
 • “Er verandert veel in je leven, je moet aan veel eisen voldoen en dat lukt je niet altijd”

Als ouders

 • “Haalt mijn kind wel de ontwikkeling – mijlpalen binnen de beschreven termijnen?”
 • “Door mijn dyslexie maak ik veel fouten zeggen mijn ouders, maar ik denk dat ik gewoon minder slim ben dan de rest van de klas”
 • “Waarom speelt hij/ zij zo slecht met andere kinderen samen?”
 • “Onze dochter heeft iets naars meegemaakt, is angstig en weet er niet goed mee om te gaan”
 • “Bij elke toets en andere prestatiemomenten heeft hij buikpijn en wil hij liever thuis blijven”
 • “Onze zoon is gestart aan het HBO, maar heeft de verkeerde keuze gemaakt, hij voelt zich somber en komt tot niks meer”

Als verwijzer

 • “Deze ouders hebben veel gedaan met mijn tips over de slaap en angstproblemen van hun kind, maar het leidt niet tot verminderingen van de klachten”
 • “Dit jongetje is erg druk, ouders zijn chaotisch en hij loopt vast op school, maar ik denk niet aan ADHD problematiek, want er zijn vele life events geweest in het gezin”
 • “Deze jongere is al 2 keer op consult geweest na het overlijden van haar moeder, maar ze blijft somber”

Ik bied behandeling in de Nederlandse en Engelse taal. Ik vind het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Spreekt u een geen van deze talen, dan kan ik helaas niet behandelen.

Kind of jongere

Werkwijze

Aanmelding
Met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdcoach kunt u telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Als ik in het telefonische overleg met u tot een aanmelding bij mij kan komen, vraag ik u het aanmeldformulier in te vullen. Daarna zal afhankelijk van de wachttijd een eerste afspraak gepland worden.

Intakegesprek
Tijdens het eerste gesprek (intakegesprek) maak ik kennis met ouder(s)/verzorger(s) en kind/jongere. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. In de regel volgt daarna een individueel gesprek met het kind en een gesprek met ouders om vragen te stellen over de ontwikkeling. Als er nog informatie ontbreekt dan bespreken we het vervolg. Dat kan bijvoorbeeld zijn het afnemen van vragenlijsten of een schoolbezoek.

Ik geef u informatie over de behandeling die passend en effectief  is bij deze problematiek. Wanneer ik inschat dat behandeling in mijn praktijk de klachten en problemen kan doen verminderen, stellen we een plan op en kan de behandeling van start gaan.

Behandelovereenkomst
Na de intakefase stel ik een behandelovereenkomst op die wij samen bespreken. Deze behandelovereenkomst is terug te vinden in het elektronische cliënten dossier.

Hierin kunt u het volgende lezen:

 • Een beschrijving van de problemen van u en het kind/jongere in samenhang met de symptomen.
 • Een behandelvoorstel waarin de doelen en de duur van de behandeling beschreven staan.

Als we het met elkaar eens zijn over de  inhoud wordt de behandelovereenkomst in elektronisch patiëntendossier getekend. De behandelovereenkomst komt tussentijds of  tijdens de eindevaluatie van de behandeling weer in beeld. We kunnen dan samen bekijken in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en of bijgesteld moeten worden.

De duur van de behandeling kan verschillend zijn. Ik streef naar zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

De ervaring laat zien dat er meestal sprake is van een behandelduur tussen 8 – 15 consulten.

Contact met de huisarts
De huisarts of jeugdcoach heeft u naar mij verwezen en ik ben van mening dat de huisarts, jeugdcoach u en uw gezin gebaat zijn bij een heldere en open communicatie. Bij afsluiting van de behandeling stel ik een kort afsluitend verslag op voor uw huisarts. Dit verslag wordt via beveiligde mail met goedkeuring gestuurd naar de huisarts.

Mijn behandelmogelijkheden
Individuele therapie voor kinderen en jeugdigen (cognitieve gedragstherapie en schema therapie)

 • EMDR; traumabehandeling
 • E-health (therapieland)
 • Ouderbegeleiding
 • Mediatietherapie
 • Opvoedondersteuning
 • Gezinsbehandeling
Kind of jongere

Behandelmethodieken

Behandelmethodieken
In mijn praktijk werk ik met  cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, speltherapie, schemagerichte cognitieve gedragstherapie en gezinsbehandeling. Ik maak gebruik van  E-health. Hierbij kan een deel van de behandeling plaatsvinden via het internet, door modules over specifieke klachten te gebruiken. Dit wordt gebruikt ter ondersteuning van de reguliere behandeling. In enkele situaties is gebruik van VR bril mogelijk.

Hieronder worden de behandelmethodieken kort besproken

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen.

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen- ongemerkt- al in zich hebben. De behandelaar biedt de context aan waarbinnen de cliënt zijn of haar oplossingen vindt en begeleidt de cliënt richting de gewenste situatie.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Schemagerichte cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je verleden op je patronen en dagelijkse leven worden onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Speltherapie is een vorm van Psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind mogelijkheden om te ontspannen, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

In gezinsbehandeling gaan ik er van uit dat gedrag van de één altijd invloed heeft op de ander in een gezin. De behandeling richt zich zowel op de problemen of veranderingswensen die het gezin heeft, als op de relatie en reactiepatronen binnen een gezin. De gezinsgesprekken helpen het gezin om problemen op te lossen en om veranderingen blijvend te behouden. In gezinsgesprekken zet ik ieders kwaliteiten in en houden rekening met de kwetsbaarheden van gezinsleden.

Een indirecte therapeutische behandelvorm voor kinderen waarbij u, ouders opvoeders of verzorgers (mediators),  rechtstreeks wordt ingeschakeld.  Er vindt geen individuele begeleiding van uw kind plaats omdat hij te jong is of omdat hij na het kennismakingsgesprek, niet meer wil komen. U wordt adequate opvoedingstechnieken aangeleerd die u kunnen helpen om complexe alledaagse probleemsituaties op te lossen. De invloed van u op het gedrag wordt verduidelijkt maar ook wordt de aandacht gericht op de mogelijkheden en belevingen van het kind zelf.

Ik ben behandelaar van de jeugdige en ouders en zetten de hulp in voor hen. Leerkrachten worden begeleid door hun eigen zorgteam, ik ben geen adviseur en of begeleider voor leerkrachten. Wel kan ik helpen om leerkrachten uitleg te geven over de problematiek en over een helpende aanpak op school/stage en of werk. Contacten met school/werk/stage vinden plaats als u en of de jongere daar toestemming voor geeft. Ik kan bij overlegmomenten op school/werk/stage aanwezig zijn als dit ondersteunend is voor de ontwikkeling van de jeugdige.

Binnen EduPsy werken wij met eHealth, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die wordt gevolgd. Hiervoor gebruik ik het EHealth platform Therapieland.  Samen met de behandelaar kies je een online behandelprogramma. Er wordt uitleg gegeven over de klachten die je ervaart. Daarnaast kun je opdrachten maken en informatieve of leuke filmpjes bekijken. Tussendoor kun je online contact houden met je behandelaar over jouw vooruitgang.

Hoe kan eHealth je helpen?
Je kunt alle informatie te allen tijde teruglezen, ook na afsluiting van de behandeling. Je gaat in je eigen omgeving, tijd en tempo aan de slag en zo ben je in staat om de regie te nemen over je eigen herstel. Hierdoor kunnen je klachten sneller verminderen en leg je een stevige basis om zelf met moeilijkheden om te kunnen gaan, ook in de toekomst. Het is goed voor je zelfvertrouwen als je weet dat je zelf stappen hebt ondernomen om beter in je vel te zitten.

Hoe werkt het?
Je ontvangt een uitnodiging  voor de gekozen online module op je mailadres. Als je deze uitnodiging accepteert en een account aanmaakt is de behandelaar aan jouw account gekoppeld en kun je aan de slag. De behandelaar kan meekijken met jouw behandeling. Als je inhoudelijke vragen hebt over informatie, je klachten, het doorlopen van het programma kun je bij de behandelaar terecht. Als je ergens tegen aan loopt in het platform, kun je te allen tijde de helpdesk van Therapieland bereiken door middel van de Feedback knop links op de website of via 020-7712848.

www.therapieland.nl

Kind of jongere

Belangrijke informatie

Elke psychotherapeut heeft regels waar zij zich in de uitvoering van haar beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Mocht u een klachten hebben over uw behandeling of therapeut, dan hoop ik natuurlijk dat u allereerst naar mij toe zult komen om deze te bespreken en tot een oplossing te komen. Als we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten waarbij ik aangesloten ben.

Edupsy is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Informatie over de regeling voor volwassenen en kinderen/jongeren vanaf 18 jaar kunt u hier vinden. Informatie over de regeling voor kinderen/jongeren die de zorg vergoed krijgen vanuit de gemeente kunt u hier vinden

Kwaliteitsstatuut
Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Met onderstaande link krijgt u inzage in mijn kwaliteitsstatuut.

   

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Een belangrijke doelstelling van de LVVP is de kwaliteitsbevordering van vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen. U kunt hier de kwaliteitscriteria downloaden (LINK) (site van noordkop)

LVVP visitatie
Mirjam Lakeman heeft een kwaliteitsvisitatie van het LVVP (landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) succesvol doorlopen.

BIG certificering
Mirjam Lakeman is ingeschreven voor 2 BIG registraties in het BIG- register. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan kan zich laten inschrijven.

Dossier
Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. U mag te allen tijde uw dossier inzien en een kopie vragen. U heeft recht het dossier of delen hiervan te vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot 20 jaar nadat de behandeling te afgerond. Binnen de praktijk geldt geheimhouding van uw gegevens. Uw behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Privacy
Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Ik doe er alles aan om te voldoen aan de Europese regels voor privacy die vanaf 25 mei 2018 gelden. In de privacy statement informeer ik u graag over waarom EduPsy welke persoonsgegevens van u verwerkt, hoe ik omga met uw privacy en hoe u een beroep kan doen op uw rechten.

Naast de algemene privacywet gelden ook specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals, zoals leerkrachten en/of hulpverleners. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en met u kunnen overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen.

In de regio Noord-Holland Noord zijn al verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: scholen, leerplicht (huis)artsen, maatschappelijk werk, jeugdhulpinstellingen, GGD, wijkteams, Veilig Thuis enz. Om een contract te krijgen met de gemeente voor jeugdhulp is aansluiten op VIN zelfs een verplichting.

Meer informatie over VIN kunt u vinden op www.vroegsamenwerken.nl

EduPsy is aangesloten bij verwijsindex en zal zo nodig in overleg met ouders/verzorgers de client aanmelden in het systeem.

Wilt u eventuele veranderingen aangaande persoonsgegevens aan mij doorgeven?

Wilt u eventuele veranderingen aangaande persoonsgegevens aan mij doorgeven?

LVVP
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde psychologen, onderhoudt een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem en biedt een klachten en geschillenregeling conform de vereisten vanuit de Wkkgz.

Naar website

VGCT
De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de wetenschappelijke en beroepsvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt telt ruim 3200 leden. De vereniging zet zich in voor hoge kwaliteit van het vak en van haar leden door opleiding, bij- en nascholing, belangenbehartiging en dienstverlening.

Naar website

EMDR
EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken

Naar website

Thuisarts
Thuisarts is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.
Hierop zijn de clientversies van alle zorgstandaarden GGZ Nederland te vinden.

Naar website

Psychische Gezondheid
Een website van het Nationaal Fonds Geestelijke Gezondheid. Op de psychowijzer kunt u informatie vinden over verschillende psychische problemen en verwijzingen naar instanties en literatuur. het gaat om clientgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de GBGGZ landelijk.

Naar website

Kiesbeter
Op www.kiesbeter.nl vindt u een overzicht van zorgpolissen en kunt u deze vergelijken naar prijs en kwaliteit.

Naar website

Zorgkaart Nederland
Op www.zorgkaartnederland.nl/ggz zijn adresgegevens van zorginstellingen te vinden en kunt u waarderingen van anderen lezen en uw mening achterlaten.

Naar website

Balansdigitaal
Een oudervereniging die zich inzet voor de belangen van kinderen, jongeren en ouders.

Naar website

StudieSucces
StudieSucces is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die op een bepaald moment in hun schoolcarrière moeite hebben met het leren en / of maken van het schoolwerk. StudieSucces wijst de weg naar betere cijfers. Bij StudieSucces kunnen leerlingen rekenen op coaching en ondersteuning van vakmensen. Zij hebben als doel om leerlingen op een positieve en gestructureerde wijze te leiden naar het behalen van betere resultaten en het verbeteren van de studievaardigheden.

Naar website

Athena
Heeft uw kind problemen met lezen, spelling of is er sprake van een ander leerprobleem? Dan kan Athena u verder helpen!

Naar website

De Koepel
In de Regio Alkmaar hebben de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen/psychotherapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater zich verenigd in een samenwerkingsverband: De Koepel. Op deze site vindt u actuele algemene informatie met betrekking tot het werk en kunt u desgewenst specifieke informatie over de hulpverleners vinden via de linken naar de websites van de verschillende praktijken.

Naar website