Werkwijze

Kind of jongere

Werkwijze

Aanmelding
Met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdcoach kunt u telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Als ik in het telefonische overleg met u tot een aanmelding bij mij kan komen, vraag ik U het aanmeldformulier in te vullen. Daarna zal afhankelijk van de wachttijd een eerste afspraak gepland worden.

Intakegesprek
Tijdens het eerste gesprek (intakegesprek) maak ik kennis met ouder(s)/verzorger(s) en kind/jongere. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. In de regel volgt daarna een individueel gesprek met het kind en een gesprek met ouders om vragen te stellen over de ontwikkeling. Als er nog informatie ontbreekt dan bespreken we het vervolg. Dat kan bijvoorbeeld zijn het afnemen van vragenlijsten of een schoolbezoek.

Ik geef u informatie over de behandeling die passend en effectief  is bij deze problematiek. Wanneer ik van mening ben dat behandeling in mijn praktijk de klachten en problemen kan doen verminderen, stellen we een plan op en kan de behandeling van start gaan.

Behandelovereenkomst
Na de intakefase stel ik een behandelovereenkomst op die wij samen bespreken. Deze behandelovereenkomst is terug te vinden in het elektronische cliënten dossier.

Hierin kunt u het volgende lezen:

  • Een beschrijving van de problemen van u en het kind/jongere in samenhang met de symptomen.
  • Een behandelvoorstel waarin de doelen en de duur van de behandeling beschreven staan.

Als we het met elkaar eens zijn over de  inhoud wordt de behandelovereenkomst in elektronisch patiëntendossier getekend. De behandelovereenkomst komt tussentijds of  tijdens de eindevaluatie van de behandeling weer in beeld. We kunnen dan samen bekijken in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en of bijgesteld moeten worden.

De duur van de behandeling kan verschillend zijn. Ik streef naar zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

De ervaring laat zien dat er meestal sprake is van een behandelduur tussen 8 – 15 consulten.

Contact met de huisarts
De huisarts of jeugdcoach heeft u naar mij verwezen en ik ben van mening dat de huisarts, jeugdcoach u en uw gezin gebaat zijn bij een heldere en open communicatie. Bij afsluiting van de behandeling stel ik een kort afsluitend verslag op voor uw huisarts. Dit verslag wordt via beveiligde mail met goedkeuring gestuurd naar de huisarts.

Mijn behandelmogelijkheden
Individuele therapie voor kinderen en jeugdigen (cognitieve gedragstherapie en schema therapie)

  • EMDR; traumabehandeling
  • E-health (therapieland)
  • Ouderbegeleiding
  • Mediatietherapie
  • Opvoedondersteuning
  • Gezinsbehandeling